सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : धर्मराज अधिकारी

मोबाइल : 9845044711

इमेल :ratna.municipal@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/helloratnanagar/

विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी भिडियो सामाग्रीwww.youtube.com/watch?v=yoOgsd8sMF0